Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Avrupa Gönüllü Hizmeti Semineri

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen seminerde ERASMUS biriminden Hasan Hakan Başaran "Avrupa Gönüllü Hizmeti" ile ilgili sunumu gerçekleştirdi.

Ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Ulvi Cenap Topçu öğrenci iken "Avrupa Gönüllü Hizmeti" programı kapsamında 1 yıl süre ile Almanya'da edindiği deneyim, izlenim ve anıları öğrencilerimizle paylaştı.