Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

"ÇOMÜ-ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğin Arttırılması İçin El Ele Veriyor” Projesinde Su Ürünleri Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Çanakkale Ticaret Borsası ortaklığında “ÇOMÜ-ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Arttırılması İçin El Ele Veriyor” adlı Güney Marmara Kalkınma AJansı tarafından desteklenen Proje kapsamında Ticaret Borsası üyelerine teorik ve uygulamalı eğitimleri yapıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası su ürünleri sektör kurulu üyelerinin çalışanlarına, Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği üyelerine ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümüne kayıtlı öğrencilerin eğitim ve uygulama faaliyetlerinde mesleki teknik kazanım edinmeleri özel amacıyla oluşturulan projede, is dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması hedeflenmektedir.

İlgili proje çalışmaları kapsamında, Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı Çanakkale merkez ve ilçelerinde su ürünleri üretimi yapan isletmelerde çalışan meslek elemanlarının mesleki niteliğinin artırılması amacıyla,  21-22 Ocak 2020 tarihlerinde ÇOMÜ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Laboratuvar'nda eğitimler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Doç. Dr. Mine Çardak, Doç. Dr. Gülen Türker, Doç. Dr. Neşe Yılmaz Tuncel, Doç. Dr. Serhat Çolakoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Ormancı ve  Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yıldırım tarafından verilen ve iki gün süren eğitimlerde, su ürünleri sektöründe kaliteli ürün üretimde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kalite kriterlerinin kritik noktaların analizlerinin gerçekleştirilmesi sağlanarak, kalitenin ön plana alındığı üretim uygulamaları, yasal düzenlemelerde yer alan HACCP kalite sistem uygulamaları, gıda güvenliğine yönelik teknik bilgi donanımı ve eğitim hizmeti sağlayabilmek için bir uygulamalı eğitim faaliyeti oluşturuldu. Ayrıca katılımcılara marinat, gravlax ve somun füme teknolojileri yapılarak ayrıca tadım yapıldı.