ECOGARD Projesinin 6. Toplantısı Skype üzerinden gerçekleştirildi.

30 Mart – 3 Nisan 2020 tarihlerinde Ieper, Belçika’da, gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Birliği Programı Erasmus+ Strategic Partnership Project “Supporting access to training and qualification of people with disabilities through development of VET course on Ecological Vegetable Gardening based on ECVET learning outcomes” (ECOGARD) adlı proje kapsamında uluslararası toplantı COVID-19 salgını nedeniyle Ieper, Belçika’da yapılması iptal edilmiş ancak planlanan bu 6. toplantı, Skype üzerinden Belçika, Bulgaristan, Slovenya ve Türkiye’den olan katılımcılarla gerçekleştirildi. Toplantıya ÇOMÜ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Nazan Arifoğlu Şen katılmıştır. Proje kapsamında ayrıca Bayramiç MYO’dan Öğr. Gör. Selçuk Birer, Öğr. Gör. Hacı Osman Mestav ile Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öğütcü araştırmacı olarak görev almaktadır.

2017 yılında başlayan ve 297 097 bütçe ile Bulgar Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin temel amaçları arasında özellikle öğrenme güçlüğü olan engelli bireylerin organik sebze yetiştiriciliği alanında istihdam edilmesini destekleyecek; kendi işletmelerini kurmalarına yardımcı olacak sosyal girişimcilik rehberi oluşturularak engelli bireylerin istihdama ve topluma aktif katılımının sürdürülebilirliğini desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, öncelikle mesleki eğitim sağlayacak eğitmenler için ‘Eğiticilerin Eğitimi” el kitabı, organik sebze üretimini gerek yetiştiricilik gerekse de depolanması ve pazarlanması konusunda ders müfredatı, ayrıca girişimcilik rehberi de İngilizce, Bulgarca, Slovence ve Türkçe olarak da hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra derslerin daha fazla hedef kitlesine ulaştırılabilmesi için de e-öğrenme platformu (on-line eğitim) ve Android cihazlar için mobil eğitim aplikasyonu (GoogleApp) 4 dilde de hazırlanmıştır. Tüm bu altyapı, Belçika, Bulgaristan, Slovenya ve Türkiye’den ziraat, gıda, iktisat alanından bilim insanları ile bilişim uzmanlarının bir araya gelerek kurulan konsorsiyum tarafından oluşturulmuştur. Projenin çıktılarına ecogardening.eu web-sayfasından ulaşılabilir.

Özellikle günümüzde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınıyla birlikte e-öğrenme altyapılarının daha da önemli olduğu bu günlerde, disiplinler arası çalışmalar yapılarak, e-öğrenmeye ilgi artacağı öngörülmektedir.