Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

GMKA'dan CUBY'e Destek

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) 2018 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 2. Mali Destek Programı değerlendirmeleri kapsamında Yüksekokulumuzun hazırlamış olduğu proje, GMKA tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun Çanakkale Ticaret Borsası ile ortaklaşa hazırlamış olduğu “ÇOMÜ-ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Artırılması İçin El Ele Veriyor” başlıklı proje kapsamında Çanakkale’de gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına mesleki eğitim ve kaliteli ürün üretimine yönelik eğitim verilerek katkı sağlanması hedeflenmektedir. Desteklenen projede; Prof.Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU, Doç. Dr. Mine ÇARDAK, Doç. Dr. Neşe YILMAZ TUNCEL, Doç. Dr. Gülen TÜRKER, Dr. Öğr. Üyesi. H. Basri ORMANCI, Dr. Öğr. Üyesi. Nazan ARİFOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Pınar YILDIRIM yer almaktadır.