Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası 10. Ege Analitik Kimya Günleri Kongresi

(Internaitonal Conference:10th Aegean Analytical Chemistry Days, AACD2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nün işbirliği ile düzenlenen kongrede Yüksekokulumuz Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ,  Free Radical Scavenging Activity of Extracts Obtain from Some Moss Species in Turkey ve Chemical Composition and Antioxidant Activities of Extracts Obtain from Mosses of Ida Mountain (Kazdagi) (Canakkale,Turkey) konularında poster sunumları ile kongreye katkı sağlamıştır.

(Internaitonal Conference:10th Aegean Analytical Chemistry Days, AACD2016) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ve İstanbul Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nün işbirliği ile düzenlenen kongrede Yüksekokulumuz Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ,  Free Radical Scavenging Activity of Extracts Obtain from Some Moss Species in Turkey ve Chemical Composition and Antioxidant Activities of Extracts Obtain from Mosses of Ida Mountain (Kazdagi) (Canakkale,Turkey) konularında poster sunumları ile kongreye katkı sağlamıştır.