Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Balıkçılık Teknolojisi

Genel Bilgi

Balıkçılık teknolojisi, ekonomik su canlılarının her türlü su ortamından, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla üretimini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Deniz ve tatlı sulardaki ekonomik canlıların daha çok yetiştiricilik yolu ile üretimi, korunması ve gıda olarak kullanıma sunulmasına odaklanan bu alan, kontrollü üretim ile sürdürülebilir özelliğin ön plana çıkarılmasını ve ekonomiye azami fayda sağlanmasını hedeflemektedir. Kapsadığı canlı grupları başta balık olmak üzere, çift kabuklu yumuşakça, eklembacaklılar (karides, yengeç vb.) ve alglerden oluşmaktadır.

Balıkçılık, tarım ve tarıma dayalı sanayi kolu içerisinde bitkisel üretim, hayvansal üretim ve ormancılıkla birlikte dört alt sektörden birisidir. Sahip olduğumuz su kaynakları, üretilen ürünlerin ihracat potansiyeli ve üretimden pazarlamaya istihdam imkânı sağlaması, balıkçılık mesleğini ülkemizde cazip hale getirmektedir. Su canlılarının üretimi ve gıda olarak işlenmesi ile adından söz ettiren bu sektör, ülkemizde hızlı büyüyen ilk iki sektörden bir tanesidir. Sektörün üretiminin önemli bir bölümü Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilmektedir. Marmara Denizi ve Çanakkale boğazı; deniz suyu ve kıyısal özelliklerinden dolayı birçok balık türünün göç yolunu oluşturmakta, suyunun zengin besin içeriği nedeniyle çift kabuklu üretimine, deniz altı kayaçların yapısal özelliklerinden dolayı ise doğal sünger yataklarına ve yetiştiriciliğine imkân sağlamaktadır. Örneğin bölgede çift kabuklu yetiştiricilik ve işleme amaçlı 10 özel sektör üretim projesinin, Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay alma girişimleri bulunmaktadır.

Bu amaçla, “Balıkçılık Teknolojisi” bölümünün hedefi, Çanakkale yöresinde dağılım gösteren ve üretim potansiyeli yüksek olan su ürünleri sektörüne katkı sağlamak, üretim ve değerlendirmeye yönelik yeni teknolojik uygulamalarla, bölgeyi "cazibe merkezi" haline getirmektir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel ve sektörel açıdan uygulamaya yönelik eğitim almasını sağlayarak, konusunda donanımlı uzmanlar yetiştirmektir.

Misyon Vizyon Değerleri ve Hedefleri

Misyon: Balıkçılık sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırıcı ve uygulayıcı, mesleki bilgileri ile çalıştığı alanı tamamlayıcı, teorik bilgi yanında uygulamaya da yönelik alt yapı ile donanmış, iyi derecede İngilizce bilen ve bilgisayar kullanabilen, sektör ihtiyacını karşılayacak ve sektörle ilgili güncel sorunları izleyebilen ve çözüm üretme becerisine sahip olan, ekip çalışmasına yatkın, rekabete hazır, mesleğini ve ülkesini seven elemanlar yetiştirmek, yenilikçi ve yaratıcı mezunlar vermek, bu sektörün gelişimine yönelik akademik anlamda çalışmalar yapmak, Bölümümüzün misyonunu oluşturmaktadır.

Vizyon: Balıkçılık, deniz ve tatlı su ürünleri yetiştiriciliği ve işlenmesi ile ilgili sektörün ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bir merkez haline gelmektir.

Hedefler:

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü olarak hedefimiz Marmara Denizi’nde yapacağımız araştırmalarla gerek doğal kaynaklarımızın korunması gerekse balıkçılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, vereceğimiz eğitim ile de önemi her geçen gün daha da artan su ve sucul ortamlarda yaşayan canlıların farkında olan, onları koruyan, yenilikçi ve ufku geniş teknologlar yetiştirmektir.

 

Mezunların iş olanakları

Balıkçılık Teknolojisi Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü uluslararası ve ulusal işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Bu işletmeler su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmalar, işleme tesisleri, balık avcılığı yapan firmalar ve bu sektörlere çeşitli malzemeleri üreten firmalardır. Özel sektörün yanı sıra Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler. Programın güçlü yönleri mezunların ara eleman statüsünde yukarıda bahsi geçen firmalarda çalışabileceklerdir. Özellikle özel sektörde kalifiye yetişmiş ara elemanlar çok talep görmektedir. Bölümün uygulamaya yönelik öğrenci yetiştirme anlayışında olması mezunların sektörde kalifiye eleman statüsü kazandıracaktır. Diğer güçlü yönler bölümün 4 yıllık lisans programı olması ve öğrencilerin lisansüstü eğitim hakkını kazanacak olmasıdır.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları aşağıda gösterildiği gibidir:

•             Açık deniz balıkçı gemilerinde,

•             Deniz balıkları yetiştiriciliği yapan firmalarda,

•             Tatlı su balıkları yetiştiriciliği yapan firmalarda,

•             Alg, plankton veya yosun yetiştiriciliği yapan firmalarda,

•             Kabuklu ve yumuşakça yetiştiriciliği yapan firmalarda,

•             Deniz ve iç sularda avcılık alanında faaliyet gösteren firmalarda,

•             Deniz enerjisi ile ilgili firmalarda,

•             Dalgıçlık ile ilgili firmalarda.

 

Bölüm Bilgileri

Öğretim Dili: Türkçe

Hazırlık Sınıfı: Yoktur

Puan Türü : Sayısal (SAY)

 

Bölüm Başkanı

Unvan

Adı Soyadı

Dahili

Doç. Dr.

Özlem YAYINTAŞ

1302

 

 

Unvan

Adı Soyadı

Dahili

Doç. Dr.

Mine ÇARDAK

4026

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Basri ORMANCI

4025

Dr. Öğr. Üyesi

Pınar YILDIRIM

1460

Dr. Öğr. Üyesi

Latife Ceyda İRKİN

4075

Öğr. Gör.

Halit KUŞKU

 

 

.