Tarihçe

28 Mart 2020 tarih ve 31082 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki Karar” ile Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak yerine Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır.