Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim

Adı-Soyadı

Görevi

Bölümü

E-Posta

Telefon

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Yüksekokul Müdürü

Avlama ve İşleme Teknolojisi

arikfatmayahoo.de

arikcomu.edu.tr

1541

1411

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri ORMANCI

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Balıkçılık Teknolojisi

basriormanciyahoo.com

basriormancicomu.edu.tr

4025

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AY Yüksekokul Müdür Yardımcısı Gıda Teknolojisi maycomu.edu.tr 1562

Abdulkadir KARASÜLEYMANOĞLU

Yüksekokul Sekreteri   kadirkaracomu.edu.tr 1547