Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim

Adı-Soyadı

Görevi

Bölümü

E-Posta

Telefon

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Yüksekokul Müdürü

Avlama ve İşleme Teknolojisi

arikfatmayahoo.de

arikcomu.edu.tr

1541

1411

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ORMANCI

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Balıkçılık Teknolojisi

basriormanciyahoo.com

basriormancicomu.edu.tr

4025