Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Bölümü

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Başkan

Yüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ORMANCI

Üye

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AY

Üye Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Üye

Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Üye

Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölüm Başkan V.

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Üye

Enerji Yönetimi Bölüm Başkan V.

Doç. Dr. Gülen TÜRKER

Üye

Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Mine ÇARDAK

Üye

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Başkan V.

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Üye

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan V.

Doç. Dr. Mine ÇARDAK

Üye

Moda Tasarımı Bölüm Başkan V.

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ORMANCI

Üye

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan V.

Yrd. Doç. Dr. Pınar YILDIRIM

Üye

İletişim Teknolojileri ve Medya Bölüm Başkan V.

Yrd. Doç. Dr. Pınar YILDIRIM

Üye

Sosyal Hizmet Bölüm Başkan V.