Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Bölümü

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Başkan

Avlama ve İşleme Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri ORMANCI

Üye

Balıkçılık Teknolojisi

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Üye

Balıkçılık Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr. Gülen TÜRKER

Üye

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr. Mine ÇARDAK

Üye

Balıkçılık Teknolojisi