Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Bölümü

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Başkan

Avlama ve İşleme Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri ORMANCI

Müdür Yardımcısı Balıkçılık Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AY

Müdür Yardımcısı Gıda Teknolojisi

Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ

Üye

Balıkçılık Teknolojisi

Doç. Dr. Gülen TÜRKER

Üye

Gıda Teknolojisi

Doç. Dr. Mine ÇARDAK

Üye

Balıkçılık Teknolojisi

Abdulkadir KARASÜLEYMANOĞLU

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)