Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokulu Müdürünün Mesajı

Ülkelerin kalkınması, bireylerin refah seviyelerinin artması gelişmiş bir ekonomi ile mümkündür. Ekonominin en önemli unsurlarından birisi insan gücüdür. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde, ekonominin gereksinim duyduğu insan gücü kaynağının niteliklerinin de değiştiği görülmektedir. İş görmede teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı bilgi birikiminin de kazanıldığı, sadece "bilen" değil, "bilgilerini uygulamaya aktarabilen, üretken" bireyler yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Günümüzün çağdaş üniversiteleri, bilim ve teknolojinin öğretimi ve bu alandaki çalışmaların desteklenmesi yanında teoriyi uygulamaya aktarabilme ve karşılaştıkları sorunları akılcı yöntemlerle çözebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen kurumlara dönüşmektedir. Bu nedenle belirli mesleklere yönelik lisans eğitimine ağırlık veren uygulamalı yüksekokullara ihtiyaç, hızla artmaktadır. Bu okullarda kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebilecek eğitim programlarıyla, iş dünyasında hızlı çözümler üreten, analitik düşünebilen, çok yönlü etkin iletişim becerilerine sahip ve disiplinler arası çalışabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, ülkemizin genç ve her geçen gün değeri yükselen üniversitelerinden bir tanesi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuş ve 2016-2017 öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetine başlaması ön görülen, 4 yıllık eğitimi sonrasında lisans diploması verecek olan bir Yükseköğretim Kurumudur.

Çanakkale tüm dinamikleriyle üniversite kenti olma çabası içinde olan bir ildir. Sahip olduğu tarihi, konumu, doğası ve insanı buna uygundur. Çanakkale ilinde üniversitenin gelişmesi Çanakkale'nin gelişmesiyle eş anlamlıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bunu görmek mümkündür. Bu nedenle, yüksekokul bünyesinde mevcut ve kurulacak olan yeni bölümler, yöre ve ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu şekilde tasarlanmaktadır. Bu bölümlerde düzenlenecek eğitim programları akademik olduğu kadar, uygulamaya yönelik dersleri de fazlasıyla barındırmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde; Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri,  İletişim Teknolojileri ve Medya, Moda Tasarımı, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi, Balıkçılık Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Enerji Yönetimi olmak üzere 8 bölüm bulunmaktadır.

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU